De iPhone SE is de meest recente iPhone van Apple. Net zoals ieder ander toestel zijn er ook risico’s op schade als je de iPhone SE gebruikt. Er is een volgens de wet geldende garantie op iPhones van twee jaar die het grootste deel van de risico’s dekt maar niet alle risico’s. Een telefoonverzekering dekt deze risico’s wel.

 

Dekking iPhone verzekering

Een iPhone SE verzekering dekt alle schade die onverwacht ontstaan is en niet onder de garantie valt. Dit is bijvoorbeeld schade door brand of door het vallen van het toestel. Een uitgebreide verzekering dekt ook de schade door diefstal of verlies van de iPhone. Het is zelfs mogelijk dat je vervangend toestel ontvangt in deze gevallen. Het verschilt echter per verzekeraar wat er precies vergoed wordt en wat voor de voorwaarden zijn.

Verzekeringsperiode

Een verzekering voor de iPhone SE heeft doorgaans een duur van één jaar. Een verlenging voor een gelijke duur is een mogelijkheid maar het hoeft niet. Een iPhone SE kan verzekerd worden voor een duur van maximaal twee jaar. Indien gewenst kan een verzekering soms ook meteen voor twee jaar afgesloten worden. Het is echter maar de vraag of dit verstandig is. Na een jaar is de iPhone SE immers al aanzienlijk in waarde gedaald.

Ongeoorloofde telefoongesprekken

Ben je je iPhone SE kwijt? Er kan van alles voorkomen als de iPhone in handen is van iemand anders. Dan is het mogelijk dat de persoon die het toestel in bezit heeft dure gesprekken gaat voeren met betaalnummers. Het ongeoorloofde gebruik door derden kan voor hoge kosten zorgen. De telefoonrekening kan hierdoor enorm oplopen. De kosten van ongewenst gebruik binnen 24 uur na diefstal worden doorgaans vergoed door de verzekering.

 

Belangrijke punten

  • Er is bij een verzekering voor de iPhone doorgaans sprake van een eigen risico.
  • Niet alle verzekeraars vergoeden het kwijtraken van de iPhone.
  • Het is mogelijk dat je met een verzekering voor de iPhone dubbel verzekerd bent.
  • Verzekeraars dekken de vergoeding voor diefstal alleen als er (braak)schade is.
  • Het komt voor dat de verzekeraar geen uitbetaling doet als er geen braakschade is.
Rate this post